ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. CURSO OFIMÁTICA. MF0233_2

Ofimática. MF0233_2 (200 horas)

Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e o SEPE

Data de Inicio: 02/04/2018

Data de Fin: 18/06/2018

Horario: de luns a venres de 16:30 a 20:30 h.

Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, nº 114, Parque Empresarial Costa Vella – 15707, Santiago de Compostela.

Requisitos de acceso do alumnado: Estar en posesión do título de Bachiller, ou do certificado de profesionalidade do mesmo nivel, ou cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

Otra Información:

– Módulo formativo pertencente ao Certificado de Profesionalidade ADGD0108 XESTIÓN CONTABLE E XESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA de Nivel 3

– Poden participar na acción formativa un 20%  – 30% de persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego Estatal.

Máis Información:

 981 522 426 – proxectos@fesan.org