ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN PEQUENOS NEGOCIOS

Xestión da prevención de riscos laborais en pequenos negocios (70 horas)

Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e o SEPEInformacion cursos OCUPADOS _OFIMATICA

Data de Inicio: 01/10/2018

Data de Fin: 25/10/2018

Horario: de luns á venres de 16:30 á 20:30 horas

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela

Persoas destinatarias: Traballadores en activo e poderán participar na acción formativa un 20 % de persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego Estatal.

Requisitos de acceso do alumnado: Título de Bachiller, certificado de profesionalidade do mesmo nivel. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

Titulación a obter:  Obtención de Certificado de Profesionalidade de Nivel 3

Máis Información: 981 522 426 – proxectos@fesan.org