ÚLTIMAS PRAZAS!!! ACCIÓN FORMATIVA. SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO. ONLINE

SSCE0110 Docencia da Formación profesional para o emprego (ONLINE)

Formación de Certificado de Profesionalidade Homologado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)

Data de Inicio: Xaneiro 2019

Modalidade: Online

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

Requisitos de acceso do alumnado: Título de Bachiller, certificado de profesionalidade do nivel 3, ou calquera outra superior. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

Titulación a obter:  Certificado de Profesionalidade de Nivel 3

Máis Información: 981 522 426 – proxectos@fesan.org