ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio (600 horas).

Gratuíto para traballadores do sector de Axuda a domiciliofundae

Formación subvencionada polo SEPE e a FUNDAE

Data de Inicio: 09/04/2018

Data de Fin: 31/07/2018

Horario: de luns a venres de 16:30 a 20:00 horas

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela

Persoas destinatarias: Traballadores en activo do sector de Axuda a domicilio.

Requisitos de acceso do alumnado: ESO, FP1, FP grao medio, 2ºBUP, Ter un certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2, proba de acceso á ciclos medios, proba de acceso á universidade.

Titulación a obter:  Obtención de Certificado de Profesionalidade de Nivel 2

Máis Información: 981 522 426 – proxectos@fesan.org