ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

Docencia da Formación Profesional para o Emprego (390 horas)

Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e o SEPEInformacion cursos OCUPADOS _OFIMATICA

Data de Inicio: 08/03/2018

Data de Fin: 03/08/2018

Horario: de luns a venres de 17.00 a 21.00 horas

Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela

Requisitos de acceso do alumnado: ter o bachiller; o certificado de profesionalidade do mesmo nivel; cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior; ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos; ou ter unha titulación superior ou de grao.

Outra Información:

– Certificado de Profesionalidade de Nivel 3.

– Poden participar na acción formativa un 20%  – 30% de persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego Estatal.

Máis Información: 981 522 426 – proxectos@fesan.org