CERTIFICADO PROFESIONALIDADE: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES

Cursos gratuítos de Certificado de Profesionalidade de  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS e ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSOAS NO DOMICILIO. FINANCIADOS  POLO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL (SEPE)

Dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas no sector sociosanitario.

Data prevista de inicio: Setembro 2017

Horario: De luns a venres en horario de 16:30 a 20:30 horas.

Lugar de Impartición: Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela

Tel. 981 52 24 26 o Correo electrónico: info@fesan.org