CS Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1616 horas no centro educativo e 384 horas en centros de traballo)
Descrición
 • A competencia xeral consiste en procesar mostras histolóxicas e citolóxicas, seleccionar e facer a aproximación diagnóstica de citoloxías xinecolóxicas e xerais, e colaborar na realización de necropsias clínicas e forenses, de maneira que sirvan como soporte ao diagnóstico clínico ou médico – legal, organizando e programando o traballo, e cumprindo criterios de calidade do servizo e de optimización de recursos, baixo a supervisión facultativa correspondente.
Contidos
 • Xestión de mostras biolóxicas
 • Técnicas xerais de laboratorio
 • Bioloxía molecular e citoxenética
 • Fisiopatoloxía xeral
 • Formación e orientación laboral
 • Necropsias
 • Procesamento citolóxico e tisular
 • Citoloxías xinecolóxicas
 • Citoloxía xeral
 • Empresa e iniciativa emprendedora
 • Proxecto de anatomía patolóxica e citodiagnóstico
 • Formación en centros de traballo
Este ciclo capacita para:

Exercer a súa actividade no sector sanitario, en organismos e institucións do ámbito público e en empresas privadas, en atención tanto primaria como especializada, así como en centros de investigación.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Citotécnico
 • Axudante de forense
 • Prosector/a de autopsias clínicas e médico – legais
 • Tanatopractor/a
 • Colaborador/a e asistente en bioloxía molecular
 • Colaborador/a e asistente de investigación.
 • Para a reserva da praza aboaranse 150€
Máis información