Cursos

CS Animación Sociocultural e Turística

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1616 horas no centro educativo e 384 horas en centros de traballo)
Obxectivos
 • A competencia xeral deste título consiste en: programar, organizar, por en práctica e avaliar intervencións de animación sociocultural e turística, promovendo a participación activa das persoas e dos grupos destinatarios e coordinando as actuacións de profesionais e persoal voluntario ao seu cargo.
Contidos
 • Inglés
 • Metodoloxía da Intervención Social
 • Animación e xestión cultural
 • Desenvolvemento Comunitario
 • Información Xuvenil
 • Contexto da Animación Sociocultural
 • Formación e orientación laboral
 • Primeiros Auxilios
 • Actividades de lecer e tempo libre
 • Dinamización grupal
 • Animación Turística
 • Intervención socioeducativa con xente nova
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora
 • Proxecto de Animación Sociocultural e Turística
 • Formación en centros de traballo

Este ciclo capacita para:

 • Coordinador/a ou Director/a de tempo libre educativo infantil e xuvenil; Responsable de proxectos de tempo libre educativo infantil e xuvenil; Coordinador/a ou director/a de campamentos, albergues de xuventude, casas de colonias, granxa escola e aulas de casas de xuventude e escolas de natureza; Monitor/a de tempo libre; Animador/a Sociocultural; Dinamizador/a comunitario/a; Asesor/a para o sector asociativo; Técnico/a comunitario/a; Xestor/a de asociacións; Técnico/a de servizos culturais; Animador/a cultural; Informador/a xuvenil; Animador/a de hotel; Animador/a de veladas e espectáculos; Animador/a de actividades recreativas ao aire libre en complexos turísticos; Xefe/a de departamento en animación turística; etc.
 • Para a reserva da praza abonaranse 150€
Máis información