PRÓXIMAS CONVOCATORIAS. SSCE0110 E SSCE0208. ONLINE

Formación de Certificado de Profesionalidade Homologado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE)

Data de Inicio: 14/10/2019                    Modalidade: Online

Máis Información: 981 522 426 – proxectos@fesan.org

SSCE0110 Docencia da Formación profesional para o emprego (ONLINE)

Requisitos de acceso do alumnado: Título de Bachiller, certificado de profesionalidade do nivel 3, ou calquera outra superior. Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior. Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

Titulación a obter:  Certificado de Profesionalidade de Nivel 3

SSCS0208 Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (ONLINE)

Requisitos de acceso do alumnado: ESO, FP1, FP grao medio, 2ºBUP, Ter un certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2, proba de acceso a ciclos medios, proba de acceso á universidade.

Titulación a obter: Obtención do Certificado de Profesionalidade de Nivel 2

cartel docencia e institucions ONLINE 14-10-2019