FESAN a través da Fundación estatal para la Formación en el Empleo – Fundae, ofrece a posibilidade de aproveitar todas as vantaxes da formación bonificada ou de demanda, aproveitando así o crédito do que dispón en base ás cotizacións á Seguridade Social e que se pode deducir das súas cuotas con caracter anual.

En FESAN dende o 2004, actuamos como entidade organizadora e/ou impartidora da formación como entidade inscrita no Servicio Público de Empleo Estatal e na Comunidade Autónoma de Galicia.

No Departamento de Formación Continua Bonificada desenvolvemos plans de formación á carta co obxetivo de mellorar a competitividade das empresas a través de accións formativas que incidan na mellora da cualificación profesional dos traballadores. Relizamos as seguintes actuacións:

  • Diagnóstico / Análises / Detección das necesidades formativas da empresa
  • Deseño plan de formación
  • Presuposto
  • Revisión do plan coa empresa e organización
  • Impartición das accións formativas según obxetivos
  • Trámites e xestión documental para a bonificación do curso
  • Avaliación e seguemento da formación e os sus resultados

A nosa entidade ofrece formación á carta e conta con experiencia na organización e impartición de accións formativas de diversa índole: Certificados de Profesionalidade, Sociosanitaria, Idiomas, Informática, Prevención, Recursos Humanos, Dirección e Administración de Empresas, …

A formación que decidan realizar deNde a súa empresa será totalmente adaptada as súas necesidades, en horas, horarios, datas, contidos, número de asistentes…, de tal forma que a empresa poida planificar a formación tendo en conta as súas necesidades formativas, a carga de traballo, etc…

Os datos de carácter persoal que nos proporcione a través do formulario de contacto, serán incluidos nun arquivo de FESAN con domicilio Rúa de Amio, 114, Parque Empresarial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña) onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo solicitude firmada por escrito xunto cunha fotocopia do seu D.N.I. ou ó correo electrónico info@fesan.org. Mediante a facilitación dos seus datos autoriza o seu tratamiento ca finalidade de levar a cabo a xestión de contactos e atender ás consultas que nos poda plantexar, así como enviarlle información sobre os nosos servizos a través do correo electrónico ou ordinario, etc.
captcha