BÚSCANSE DOCENTES DE FP COS SEGUINTES REQUISITOS

– Grao, ou equivalente, en:
      Enfermería, Bioloxía, Farmacia, Veterinaria, Química, Ciencias Ambientais ou Odontoloxía
Imprescindible estar en posesión de:
– CELGA 4
– CAP ou Máster de profesorado
Interesados remitir o CV a cprfesan@fesan.org