10 Mar 2017
CERTIFICADO PROFESIONALIDADE: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES

Curso completo de Certificado de Profesionalidade de  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (Iniciativa Privada). Homologado pola Xunta de Galicia Data prevista de inicio: Maio 2017 Pendente de Autorización de inicio pola Xunta de Galicia Lugar de Impartición: Calle de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela Consulte prezo…