Os datos de carácter persoal que nos proporcione a través do formulario de contacto, serán incluidos nun arquivo de FESAN con domicilio Rúa de Amio, 114, Parque Empresarial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña) onde poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo solicitude firmada por escrito xunto cunha fotocopia do seu D.N.I. ou ó correo electrónico info@fesan.org. Mediante a facilitación dos seus datos autoriza o seu tratamiento ca finalidade de levar a cabo a xestión de contactos e atender ás consultas que nos poda plantexar, así como enviarlle información sobre os nosos servizos a través do correo electrónico ou ordinario, etc.