BÚSCASE DOCENTE PARA IMPARTICIÓN DE COMPETENCIA CLAVE: COMUNICACIÓN E LENGUA CASTELLANA – N2.

Búscanse Docentes de Formación para Desempregados en Lalín.

Para a impartición da Competencia clave: Comunicación en lengua castellana – N2.

Requírese:
– Licenciatura, Diplomatura ou Grao no ámbito lingüístico.

– CAP ou Master de profesorado
(Excepto Pedagoxía / Psicopedagoxía / Maxisterio se a titulación é anterior ao 1 de outubro de 2009)

Os interesados poden enviar o seu CV por correo electrónico a info@fesan.org. (antes do 18/09/2015)