Centros de traballo: 981 522 426

Formación: 981 534 020

Páxina de Twitter
Páxina de Facebook

Cursos

FESAN > Cursos

Estudia e traballa con nós

A Fundación de Estudios e Análises (FESAN) nace en 1997 co obxectivo de proporcionar formación que facilite a inserción laboral e o aumento da capacitación dos traballadores e traballadoras da nosa comunidade.

Así, ao longo destes anos, procuramos presentar unha oferta formativa actualizada e adaptada ás necesidades do actual mercado laboral. Neste plan presentamos unha serie de accións formativas que esperamos poidan resultar do seu interese, permanecendo á súa disposición para facilitarlle un programa adaptado ás súas necesidades.

Novas recentes

ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (470 horas) Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e o SEPE Data de Inicio: 21/02/2018 Data de Fin: 26/07/2018 Horario: de luns á venres de 16:30 á 20:30 horas OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE: Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela Persoas destinatarias: Traballadores en activo e poderán participar na acción formativa…

ACCIÓN FORMATIVA GRATUÍTA PARA TRABALLADORES. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO

Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio (610 horas) Formación subvencionada pola Xunta de Galicia e o SEPE Data de Inicio: 21/02/2018 Data de Fin: 13/9/2018 Horario: de luns a venres de 16:30 á 20:30 horas OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE: Lugar de Impartición: FESAN – Rúa de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela Persoas destinatarias: Traballadores en activo e poderán participar na acción formativa un máximo de…

Volver arriba