BÚSCANSE DOCENTES DE FP COS SEGUINTES REQUISITOS:

– Grao, ou equivalente, en:
      Bioloxía, Veterinaria, Enfermería, Maxisterio, Psicoloxía, Educación Social ou Pedagoxía.
Imprescindible estar en posesión de:
– CELGA 4
– CAP ou Máster de profesorado
Interesados remitir o CV a cprfesan@fesan.org