CONVOCATORIA DAS PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE

Hoxe saiu publicado no DOG, a resolución da Convocatoria das probas de avaliación en competencias clave para acceder aos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e nivel 3.

Podes consultar a resolución no seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioCA05-050315-0008_gl.pdf