CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS DE ACCESO AO CORPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN E DE MESTRES

O 18 de marzo saiu publicada no DOG a convocatoria de oposicións para o ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Podes consultar a publicación no seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150318/AnuncioG0164-110315-0001_gl.pdf