CURSO GRATUITO DE OFIMÁTICA (MF0233_2). 200 horas para traballadores

Data de Inicio: 18/09/2018
Data de Fin: 28/11/2018
Horario: de luns á venres de 17:00-21:00
Lugar de Impartición: FESAN – Rua de Amio, 114 Parque Empresarial Costa Vella – 15707 Santiago de Compostela
Requisitos de acceso do alumnado: Estar en posesión título de Bachiller, certificado de profesionalidade do mesmo nivel.
Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben haber superado as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

Mais información no teléfono 981 52 24 26 ou info@fesan.org