EDUCACIÓN CONVOCARÁ PRAZAS DE MAESTRO PARA O 2015 EN DISTINTAS ESPECIALIDADES

Según se publica nalgúns medios, as oposicións serán en Infantil, primaria, inglés, música, educación física, pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe.

FESAN contan con cursos baremables para educación tanto en infantil como en primaria e secundaria.

podes ver os cursos baremables dos que dispón FESAN, no seguinte enlace:

https://www.fesan.org/formacion/cursos/baremables-oposicions/