NOVA CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS

Onte, 4 de decembro saiu publicado no DOG a Resolución do 27/11/14 da Dirección Xeral de Emprego e Formación, polo que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidad Autónoma de Galicia nas unidades de competencia  das cualificacións profesionais de:

– Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

– Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

– Servizos para o control de pragas

– xestión de servizos para o control de organismos nocivos

– Socorrismo en espazos acuáticos naturais

– Socorrismo en instalacións acuáticas

– Información xuvenil

– Extinción de incendio e salvamento

– Transporte sanitario

Podes consultar o dog, no seguinte enlace:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/reconecemento_experiencia_profesional/2014_resolucion_nova_convocatoria_rexp_gl.pdf