PUBLICACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

O pasado 21 de xaneiro saiu publicado no DOG a convocatoria para a realización das probas para a obtención do título de Educación Secundaria Obrigatoria que se celebrarán en maio e setembro.

Para máis información sobre as datas e a inscrición nas mesmas, podedes consultar o seguinte enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.html