Cursos

Primeiros auxilios

  • Modalidade: Presencial
  • Duración: 6 horas
  • O obxectivo deste curso e o de proporcionar ao alumno os coñecementos necesarios para poder ofrecer unha axuda eficaz as persoas que se encontren nunha situación de emerxencia.

Modalidade
  • Curso presencial
Duración
  • 6 horas
Modalidade
  • Curso presencial

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para confirmar a matrícula, a data de inicio e horario do curso.

O día do inicio do curso entregaráselle ao alumno o material necesario para o seguimiento das sesións presencias e informaráselle sobre as diferentes actividades formativas e de avaliación.

Nas sesións presenciais o docente combinará explicacións teóricas con casos prácticos, traballo en equipo e exposicións con canón e portáctil como elementos de apoio das exposicións.

Diploma
  • Ao finalizar o curso emitirase o certificado acreditativo da formación para os participantes que o superasen satisfactoriamente.
Contacto

Teléfono: 981 534020

E-mail: info@fesan.org

Lugar de impartición
  • FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela
 
Total
  • A consultar
Descontos
  • Formación bonificable gratuíta para traballadores