Cursos

Primeiros auxilios básicos

 • Modalidade: Online
 • Duración: 20 horas

O obxectivo do curso é adquirir os coñecementos básicos e xerais en primeiros auxilios. Estar capacitado para atender situacións de emerxencia médica, como a pérda de coñecemento, os paros cardiorrespiratorios, obstrucción das vías respiratorias e hemorraxias e shock…

Modalidade
 • Curso online
Duración
 • 20 horas
Modalidade
 • Curso online

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso porase en contacto co alumnado para facilitarlle a clave de usuario e a contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

O aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumnado e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolve-las dúbidas que lle poidan surdir ao alumnado no desenvolvemento do curso.

Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/alumnado o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias dedicadas, tendo así, o alumnado, unha ampla flexibilidade para alcanza-la formación.

Diploma
 • Para que o alumno/a alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademáis deberá completa-las diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
 • O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou se enviará á dirección indicada polo alumnado.
Contacto
TEMA 1
 • INTRODUCCIÓN AOS PRIMEIROS AUXILIOS
 • CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA
 • A OBLIGACIÓN DE SOCORRER
 • PREMISA PAS
 • INFORMACIÓN DA SITUACIÓN
 • AVALIACIÓNPRIMARIA
 • AVALIACIÓN SECUNDARIA
 • CADEA DE SUPERVIVENCIA
 • SOPORTE VITAL BÁSICO
 • RCP
 • CANDO PODEMOS USAR DESA-DEA
 • COLOCACIÓN DOS ELECTRODOS DESA-DEA
 • RCP PEDIÁTRICA
 • POSICIÓN DE SEGURIDADE
 • OUTRAS POSICIÓNS DE ESPERA
 • SOPORTE VITAL AVANZADO
 • OBSTRUCCIÓN DE VIA AÉREA POR CORPO EXTRANO
 • ACTUACIÓN EN OBSTRUCCIÓN PARCIAL
 • ACTUACIÓN EN OBSTRUCCIÓN TOTAL
 • MANIOBRA DE HEIMLICH
 • TÉCNICA DE BARRIDO DIXITAL
 • MANIOBRA DE HEIMLICH EN OUTROS CASOS
 • MANIOBRA DE HEIMLICH EN LACTANTES
TEMA 2
 • CONTUSIÓNS
 • FERIDAS
 • HEMORRAXIAS EXTERIORIZADAS
 • HEMORRAXIAS EXTERNAS
 • HEMORRAXIAS INTERNAS
 • SHOCK
 • FRACTURAS DE EXTREMIDADES
 • FRACTURAS DE COLUMNA VERTEBRAL
 • TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS
 • LUXACIÓNS E ESGUINCES
 • QUEIMADURAS
 • ELECTROCUCIÓN
 • ALTERACIÓNS DA TERMOREGULACIÓN
 • LIPOTIMIA E SINCOPE
 • INTOXICACIÓNS AGUDAS
 • PICADURAS E MORDEDURAS DE ANIMAIS
 • ALERXIAS
 • ICTUS
 • VENDAXES
 • INMOVILIZACIÓNS E TRANSPORTE
 • BOTIQUIN DE PRIMEIROS AUXILIOS
Total
 • 50 €