Educación infantil

Prevención de riscos laborais en centros educativos. Nivel básico.

 • Modalidade: On Line
 • Duración: 110 horas
 • Tipo de curso: Baremables oposicións de Educación
 • Cursos baremables para opositores, funcionarios docentes e interinos, recoñecidos válidos como méritos para as Oposicións de Acceso á Función Pública Docente,, en todas as Comunidades Autonómas según Real Decreto 276/2007 do 23 de febreiro (BOE 2/3/2007).
Modalidade
 • Cuso On Line
Duración
 • 110 horas
Homologación
  • Acreditado pola Universidade Europea de Negocios e Administración de Lublin
Modalidade
 • Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso porase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun tutor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dubidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.

Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o/a propio/a alumno/a o que marca o ritmo de aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o/a alumno/a, un amplia flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
 • O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.
Contacto
 • Contacto co tutor (Aula virtual):

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

Total
 • 100€