Educación infantil

Prevención de riscos laborais en centros educativos. Nivel básico.

  • Modalidade: On Line
  • Duración: 110 horas
Modalidade
  • Cuso On Line
Duración
  • 110 horas
Modalidade
  • Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso porase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun tutor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dubidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.

Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o/a propio/a alumno/a o que marca o ritmo de aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o/a alumno/a, un amplia flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
  • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
  • O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.
Contacto
  • Contacto co tutor (Aula virtual):

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

Total
  • 100€