Cursos

Análise de perigos e puntos de control críticos (APPCC)

 • Modalidade: A distancia
 • Duración: 30 horas
 • Tipo de curso: Monográfico de Seguridade e saúde
 • O obxectivo deste curso e que o alumno coñeza os principios do APPCC como sistema preventivo para asegurar a inocuidade dos alimentos.
Modalidade
 • Curso a distancia
Duración
 • 30 horas
Modalidade
 • Curso a distancia

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a e enviaralle ao seu domicilio o material do curso: programa, cronograma, manual, caderno de exercicios e actividades.

FESAN poñerá a disposición do alumnado un titor de referencia que lle informara sobre calquera incidencia no desenvolvemento do curso e resolverá as dubidas que lle poidan xurdir en canto aos contidos e actividades do mesmo. Neste proceso de ensinanza – aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así o alumno/a unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que teña enviado ao coordinador de FESAN os exercicios e actividades do curso, que serán revisadas e avaliadas polo titor.
 • O diploma poderá recollerse nas instalación de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse ao enderezo indicado polo alumno.
Contacto
 • Contacto co titor

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

 • Envío de documentación:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Enderezo:FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela

Total
 • 100€
Descontos
 • Formación bonificable gratuíta para traballadores.