Educación infantil

Coordinación pedagóxica

 • Modalidade: Online
 • Duración: 25 horas
 • Tipo de curso: Monográfico de Educación infantil
 • O obxectivo deste curso é favorecer a comprensión do alumno sobre os distintos aspectos que debe incluir un proxecto educativo de centro, así como sobre os pasos que se deben seguir para a súa elaboración. Preténdese tamén que o alumno comprenda os niveis de de concreción que deben ter os proxectos de ámbito educativo, é dicir: qué estilo metodolóxico define a súa forma de ensinar e qué criterios de avaliación se establecen no proceso de ensinanza-aprendizaxe
Modalidade
 • Curso Online
Duración
 • 25 horas
Modalidade
  • Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que el alumno alcance la cualificación de “apto” será imprescindible que visualice los contenidos de cada tema o unidad así como diferentes recursos que están a su disposición. Además deberá completar las diferentes actividades formativas y superar con éxito la evaluación del curso.
• El diploma podrá recogerse en la instalación de FESAN, en un plazo máximo de un mes, o enviarse a la dirección indicada por el alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Contidos
 • TEMA 1. O proxecto educativo de centro
 • TEMA 2. A proposta pedagóxica
 • TEMA 3. A programación da aula
Total
  • 40 €