Cursos

Coordinador de seguridade e saúde en obras de construcción

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 200 horas
 • Tipo de curso: Monográfico de Seguridade e saúde
 • O obxectivo principal deste curso é dotar ao alumno dos coñecementos suficientes para ocupar a función de coordinador de seguridade e saúde no ámbito da construcción, capacitado para xestionar e planificar as medidas de prevención de riscos necesarias
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 200 horas
Homologación
 • Curso homologado pola Xunta de Galicia. Número de censo - C-2009/2
Requisitos
 • Este curso está dirixido a Arquitectos, arquitectos técnicos, inxenieiros e inxenieiros técnicos.
Modalidade
 • Curso presencial

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para confirmar a matrícula, a data de inicio e horario do curso.

O día do inicio do curso entregaráselle ao alumno o material necesario para o seguimiento das sesións presencias e informaráselle sobre as diferentes actividades formativas e de avaliación.

Nas sesións presenciais o docente combinará explicacións teóricas con casos prácticos, traballo en equipo e exposicións con canón e portáctil como elementos de apoio das exposicións.

Diploma
 • Ao finalizar o curso emitirase o certificado acreditativo da formación para os participantes que o superasen satisfactoriamente.
Contacto

Teléfono: 981 534020

E-mail: info@fesan.org

Lugar de impartición
 • FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela
Obxectivos
 • Coa realización deste curso o alumno estará preparado para coordinar e xestionar as actividades da obra de construcción asegurando unha prevención de riscos efectiva e o cumplimento das medidas de seguridade necesarias.
Contidos
 • TEMA 1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Marco Normativo.
 • TEMA 2. Xestión da prevención.
 • TEMA 3. Planificación da prevención nas obras de construción.
 • TEMA 4. Técnicas xenerais de análise, avaliación e control de riscos.
 • TEMA 5. Promoción da prevención.
Total
 • A consultar
Descontos
 • Formación bonificable gratuíta para traballadores.