Cursos

Covid-19: Coñecementos básicos e medidas de prevención

 • Modalidade: Online
 • Duración: 20 horas

O obxectivo deste curso é o de proporcionar ao alumno información clara e de fácil comprensión para introducilo no coñecemento do novo virus respiratorio Covid-19.

Modalidade
Curso On Line

Duración
On Line: 20 horas

Modalidade
Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademais deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
• O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Obxectivos
Proporcionar os coñecementos básicos sobre o coronavirus Covid-19.

Identificar os síntomas do coronavirus Covid-19.

Valorar o risco laboral do coronavirus Covid-19 no posto e área de traballo.

Establecer procedementos e pautas de actuación fornte ao coronavirus Covid-19.

Coñecer a perspectiva de prevención de riscos laborais ante o coronavirus Covid-19.

Contidos

 1. INTRODUCCIÓN
  1. QUÉ É UN VIRUS
  2. FAMILIA CORONAVIRUS
  3. XENERALIDADES COVID-19
  4. A PANDEMIA EN NÚMEROS
 2. COVID-19
  1. INTRODUCCIÓN
  2. TRANSMISIÓN
  3. ESTRUCTURA E REPLICACIÓN
  4. INCUBACIÓN
  5. SÍNTOMAS E PATOXÉNESIS
  6. PRONÓSTICO
  7. MORTALIDADE
  8. EXAME DIAGNÓSTICO
  9. TRATAMENTO
 3. PREVENCIÓN
  1. COVID EN ESPAÑA
  2. COMO PREVIR A INFECCIÓN
  3. MEDIDAS HIXIÉNICAS
  4. COMO ACTUAR EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS
  5. EPIS
  6. COVID-19 NO TRABALLO
  7. FONTES DE INFORMACIÓN

Total
On line: 30 €

Descontos
Formación bonificable gratuita para traballadores