Cursos

Dinamizador de festas

 • Modalidade: presencial
 • Duración: 20 horas
 • Tipo de curso: Especialización
 • O obxectivo de este curso é adquirir os coñecementos, capacidades e habilidades necesarias para a dinamización de actividades de ocio infantil, xuvenil e adulto.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 20 horas

Modalidade
Curso presencial

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para confirmar a matrícula, a data de inicio e horario do curso.

O día do inicio do curso entregaráselle ao alumno o material necesario para o seguimiento das sesións presencias e informaráselle sobre as diferentes actividades formativas e de avaliación.

Nas sesións presenciais o docente combinará explicacións teóricas con casos prácticos, traballo en equipo e exposicións con canón e portáctil como elementos de apoio das exposicións.

Diploma

Ao finalizar o curso emitirase o certificado acreditativo da formación para os participantes que o superasen satisfactoriamente.

Contacto

Teléfono: 981 534020

E-mail: info@fesan.org

Lugar de impartición

FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela

Obxectivos
 • Coa realización deste curso o alumno coñecerá novos recursos e familiarizarase co funcionamento e os procedementos que leva a cabo.
Contidos
 • TEMA 1. Dinámicas creativas
 • TEMA 2. Temáticas diferentes
 • TEMA 3. Recursos Expresivos
 • TEMA 4. Procedementos a seguir e líneas de actuación.
Total
 • 80 €