Cursos

Elaboración de proxectos e propostas de tempo libre

  • Modalidade: online
  • Duración: 20 horas
  • Tipo de curso: Monográfico de Escola de tempo libre
O curso de elaboración de proxectos e propostas de tempo libre, capacita para elaborar unha adecuada proposta e diferenciar os marcos de referencia que se poden atribuir á intervención no tempo libre infantil e xuvenil.
Modalidade
Online
Duración
20 horas
Modalidade• Curso On Line
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador/a do curso, porase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario/a e o seu contrasinal de acceso á plataforma “Aula virtual” a través da páxina web de FESAN.
O aula virtual disporá dun titor/a de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ó alumnado no desenvolvemento do curso.Diploma

Para que o alumno/a acade a cualificación de “apto/a”, será imprescindible que este/a visualice os contidos  de cada tema ou unidade, así como diferentes recursos que estarán a súa disposición. Ademais, deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso. O diploma expedido, poderá recollerse nas instalacións de FESAN nun prazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno/a.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020
Unidade 1: Elaboración de proxectos nas actividades de intervención en el tempo libre infantil e xuvenil
1.Aplicación de los marcos de referencia de los proxectos educativos de tempo libre.

2.Elaboración de proxectos educativos no tempo libre infantil e xuvenil.

3.Análise del perfil, funciones e ámbitos de actividades do monitor/a de tempo libre.

4. Métodos básicos de traballo en equipo: equipo de monitores/as.

Unidade 2: Elaboración de la proposta de actividades de tempo libre infantil e xuvenil

1. Procedementos para a definición da proposta de actividades dentro do proxecto educativo de tempo libre infantil e xuvenil.

2.Descrición, temporalización e ritmo das actividades de tempo libre infantil e xuvenil.

Total
26 €