Cursos

Experto en sistemas de xestión de calidade e medioambiente

 • Modalidade: Online
 • Duración: 100 horas
 • Tipo de curso: Especialización
 • O obxectivo deste curso é que o alumno adquira os coñecementos e capacidades necesarias para a potenciación de oportunidades de mellora continua e proposta de solucións personalizadas de xestión.
Modalidade
 • Online
Duración
 • 100 horas online
Modalidade

 

 • Curso online

 

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Obxectivos
 • Coa realización deste curso o alumno adquirirá coñecementos aplicables a entornos laborais como o departamento de xestión dunha empresa, ou aseguramento e control de calidade.
Contidos
 • TEMA 1. Introdución
 • TEMA 2. Obxecto e campo de aplicación
 • TEMA 3. Normas para consulta
 • TEMA 4. Sistema de xestión da calidade e o medioambiente
 • TEMA 5. Responsabilidade da dirección
 • TEMA 6. Xestión dos recursos
 • TEMA 7. Realización do producto/prestación do servizo
 • TEMA 8. Medición, análises e mellora
Total
  • 140€
Financiación
   • Posibilidade de pagamento fraccionado en dous prazos:
    1. 50% coa formalización da matrícula
    2. 50% antes de finalizar a formación teórica
Descontos
   • Formación bonificable gratuíta para traballadores.