Cursos

Funcións cognitivas e hábitos de autonomía personal. Mantenimiento y entrenamiento

  • Modalidade: Online
  • Duración: 50 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
IO obxetivo principal deste curso consiste en conocer as técnicas e estrategias para o acompañamento dos usuarios no desarrollo de actividades.
Modalidade
online
Duración
50 horas
Modalidade
Curso On Line
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.
Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020
UNIDAD 1: FUNCIONS COGNITIVAS E HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSOAL.
1.Intervención cognitiva. Consideracions a ter en conta.1.1. Características das funcions cognitivas das persoas usuarias.

1.2. Calidade de vida e autodeterminación dos usuarios a hora de realizar as actividades.

2.Técnicas para o entrenamento da memoria.
3.Técnicas para o entrenamento da atención.
4.Técnicas para o entrenamento da orientación espacial, temporal e persoal.
5.Técnicas para o entrenamento do razoamento.
6.Outras terapias de psicoestimulación.
7.Elaboración de estratexias básicas de intervención.

UNIDAD 2: MANTEMENTO E ENTRENAMENTO DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSOAL

1.Definición de hábitos de autonomía persoal.

2. Técnicas, procedementos e estratexias de intervención.

3. Técnicas de resolución de conflictos.

4. Procedementos e estratexias de modificación da conducta.

5. Comportamentos en grupo.

6. Utilización das dinámicas de grupo.

7. Observación da persona usuaria en situacions especiales, festas e eventos.

7.1. Técnicas básicas de observación.

7.2. Intervención en situacions de crisis.

7.3. Comunicación de incidencias o equipo interdisciplinar.

Total:
70 €