Cursos

Hixiene e aseo da persoa dependente

  • Modalidade: Online
  • Duración: 40 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
O obxectivo principal deste curso é adaptar e aplicar as técnicas de hixiene persoal, analizando as características dos usuarios, e identificando as condicións hixiénicas que debe cumplir o entorno dos mesmos.Modalidade
onlineDuración
40 horas
Modalidade• Curso On LineUnha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Principios anatomofisiolóxicos do órgano cutáneo e fundamentos de hixiene corporal. Patoloxía máis frecuente.
2. Aplicación de técnicas de aseo e hixiene corporal
3. Prevención e tratamento das úlceras por presión
4. Aplicación de coidados do usuario incontinente e colostomizado
5. Prevención e control de infeccións. Procedementos de aislamento e prevención de enfermidades transmisibles
6. Asistencia ao usuario para vestirse
7. Colaboración nos coidados post-mortem
8. Disposición e limpeza dos efectos persoais do usuario
9. Control das condicións ambientais
10. Técnicas de realización de camas

Total:
60 €