Cursos

Introducción ás normas ISO de calidade (ISO 9001) e de medioambiente (ISO 14001)

 • Modalidade: Curso On Line
 • Duración: 50 horas
 • Tipo de curso: Monográfico Administración e Empresas
 • O obxectivo deste curso e o de ensinar ao alumno os principios básicos das normas ISO-14001 e a ISO 9001.A primeira establece como implantar un sistema de xestión medioambiental (SGM) eficaz y la segunda se centra en todos los elementos de administración de calidade cos que unha empresa debe contar para ter un sistema efectivo que lle permita administrar e mellorar a calidade dos seus produtos e servizos.
Modalidade
 • Curso On Line
Duración
 • 50 horas
Modalidade

Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Contidos
 • TEMA 1. Introdución
 • TEMA 2. Obxectivos e campo de aplicación
 • TEMA 3. Normas pasa a consulta
 • TEMA 4. Conceptos básicos sobre sistemas de xestión integrados da calidade e do medio ambiente.
 • TEMA 5. Directrices para o desenvolvemento dun plan de implantación dun sistema de xestión integrado da calidade e o medio ambiente
 • TEMA 6. Definición dun sistema de xestión integrado da calidade e o medio ambiente
Total
 • 65€
Descontos
 • Formación bonificable gratuíta para traballadores.