Educación infantil

Limpeza en centros infantís

 • Modalidade: A distancia
 • Duración: 60 horas
 • Tipo de curso: Monográfico de Educación infantil
 • O obxectivo deste curso é proporcionar ao alumno as bases para o coñecemento e realización dun traballo de limpeza nun centro educativo, capacitándoo para o uso dos productos, utensilios, materiales e técnicas adecuadas, así como dunha capacidade de organización e prevención de riscos adecuada.
Modalidade
 • Curso a distancia
Duración
 • 60 horas
Modalidade
 • Curso a distancia

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a e enviaralle ao seu domicilio o material do curso: programa, cronograma, manual, caderno de exercicios e actividades.

FESAN poñerá a disposición do alumnado un titor de referencia que lle informara sobre calquera incidencia no desenvolvemento do curso e resolverá as dubidas que lle poidan xurdir en canto aos contidos e actividades do mesmo.

Neste proceso de ensinanza – aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así o alumno/a unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que teña enviado ao coordinador de FESAN os exercicios e actividades do curso, que serán revisadas e avaliadas polo titor.
 • O diploma poderá recollerse nas instalación de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse ao enderezo indicado polo alumno.
Contacto
 • Datos de contacto co titor:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Telefono: 981 534020

 • Envío de documentación:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Enderezo: FESAN R/ Amio, 114 15707 Santiago de Compostela

Contidos
 • TEMA 1. Os centros educativos
 • TEMA 2. Coñecementos sobre productos
 • TEMA 3. Coñecementos sobre suciedade, limpeza, desinfección e superficies
 • TEMA 4. Técnicas e utensilios de limpeza
 • TEMA 5. Limpeza de zonas
 • TEMA 6. Organización do traballo
 • TEMA 7. Prevención de riscos laborais
Total
  • 70€