Cursos

Mobilización, traslados e deambulación

  • Modalidade: Online
  • Duración: 20 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria

O obxectivo deste curso é efectuar as técnicas de traslado, mobilización e acompañamento na deambulación dun usuario en función do seu grao de dependencia.

Modalidade
Online
Duración
20 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Principios anatomofisiológicos de sostén e movemento do corpo humano
2. Patoloxía máis frecuente. Biomecánica das articulacións
3. Principios anatomofisiolóxicos do sistema nervioso
4. Posicións anatómicas
5. Principios de mecánica corporal
6. Técnicas de mobilización, traslado e deambulación
6.1. Preparación para o traslado
6.2. Mobilización de persoas dependentes
6.3. Acompañamento na deambulación
6.4. Prevención de caídas e accidentes do usuario
6.5. Axudas técnicas para a deambulación, traslado, e mobilización en persoas dependentes

7. prevención de riscos laborais nas tareas de deambulación, traslado e mobilización

Total
40 €