Cursos

Monitor/as de actividades de tempo libre

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 350 horas
 • Tipo de curso: Capacitación Profesional
 • O obxectivo deste curso e o de formar os alumnos para realizar actividades socioculturais e recreativas, de especial interés para a infancia e xuventude, tanto no medio urbano como na natureza.
Modalidade
 • Curso presencial
Duración
 • 350 horas (200h teóricas e 150h prácticas)
Homologación
 • Homologado pola Conselleria de Traballo e Benestar. Xunta de Galícia
Requisitos
 • Estar en posesión polo menos dalgún dos seguintes títulos:
  • Graduado en Educación Secundaria, Graduado escolar ou equivalente.
  • Técnico auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.
 • Ser maior de 18 anos de idade.
Modalidade
 • Curso presencial

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para confirmar a matrícula, a data de inicio e horario do curso.

O día do inicio do curso entregaráselle ao alumno o material necesario para o seguimiento das sesións presencias e informaráselle sobre as diferentes actividades formativas e de avaliación.

Nas sesións presenciais o docente combinará explicacións teóricas con casos prácticos, traballo en equipo e exposicións con canón e portáctil como elementos de apoio das exposicións.

Diploma
 • Ao finalizar o curso emitirase o certificado acreditativo da formación para os participantes que o superasen satisfactoriamente.
Contacto

Teléfono: 981 534020

E-mail: info@fesan.org

Lugar de impartición
 • FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela
Obxectivos
 • O título de monitor/a de tempo libre capacita o alumno para deseñar, programar, por en práctica e avaliar actividades para o tempo libre e socioculturais orientadas para a atención tanto da infancia, da xuventude, como das persoas maiores ou con necesidades especiais.
 • Un monitor/a de tempo libre pode traballar en:
  • Centros socioculturais.
  • Asociacións xuvenís.
  • Campamentos de verán ou urbanos.
  • En colexios e en actividades extraescolares.
  • En escolas infantís, garderías ou puntos de atención á infancia.
  • En empresas de lecer e tempo libre, de animación ou turísticas.
Contidos
 • Área de Psicoloxía: 30 horas
 • Área de Educación Ambiental: 30 horas
 • Área de Expresión Plástica: 20 horas
 • Área de Animación: 60 horas.
 • Área de Educación para a saúde: 30 horas.
 • Área de Organización e Programación: 20 horas.
Grupo mínimo
 • Este curso necesita para a súa realización un grupo mínimo de 15 alumnos/as e un máximo de 25 alumnos/as.
Total
 • 260€
Financiación
 • Posibilidade de pagamento francionado en dous prazos:
  1. Coa formalización da matrícula: 130€
  2. Antes de finalizar a formación teórica: 130€