Cursos

Normas de limpeza de materiais e instrumental sanitario

  • Modalidade: Online
  • Duración: 10 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
O obxectivo deste curso é o de aplicar procedementos de limpeza e desinfección de materiais e instrumentos de uso común na atención hixiénica e no coidado sanitario e describir os procesos de recollida de mostras.

Modalidade
Curso Online

Duración
10 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Aplicación de operacións de limpeza de materiais sanitarios
2. Proceso de desinfección. Métodos e materiais
3. Proceso de esterilización. Métodos e materiais
4. Prevención de infeccións
5. Eliminación de residuos sanitarios
6. Prevención de riscos laborais nas tareas de limpeza de material sanitario

Total:
30 €