Cursos

Orientación e inserción laboral

 • Modalidade: On Line
 • Duración: 20 horas
 • Tipo de curso: Especialización
 • O obxectivo deste curso e o de orientar ao alumno para axudarlle na tarefa de decisión ante promoción de inserción, fomentar procedementos e estratexias de busca, aplicar estratexias e ferramentas de busca, e deseñar procedementos e estratexias.
Modalidade
 • On Line
Duración
 • 20 horas
Modalidade
 • Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.

Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que el alumno alcance la cualificación de “apto” será imprescindible que visualice los contenidos de cada tema o unidad así como diferentes recursos que están a su disposición. Además deberá completar las diferentes actividades formativas y superar con éxito la evaluación del curso.
 • El diploma podrá recogerse en la instalación de FESAN, en un plazo máximo de un mes, o enviarse a la dirección indicada por el alumno.
Contacto
 • Contacto co titor

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

Obxectivos
 • Orientar na identificación da realidade laboral do alumnado para axudarlle na toma de decisions ante o seu proceso de inserción e/ou promoción profesional
 • Fomentar procedementos e estratexias de búsqueda e actualización da información do entorno profesional e productivo
 • Aplicar estratexias e ferramentas de búsca de emprego
 • Analizar mecanismos que garanticen a calidade das acciones formativas
 • Deseñar procedementos e estratexias de innovación e actualización profesional
Programa
UNIDAD 1. ANÁLES Do PERFIL PROFESIONAL
 • TEMA 1. O perfil profesional
 • TEMA 2. Itinerarios formativos e profesionais
 • TEMA 3. O contexto sociolaboral
UNIDAD 2. A INFORMACIÓN PROFESIONAL. ESTRATEXIAS E FERRAMENTAS PARA A BÚSCA DE EMPREGO
 • TEMA 1. Canles de información do mercado laboral: INE, observatorios de emprego, portais de emprego, entre outros
 • TEMA 2. Axentes vinculados ca orientación formativa e laboral e intermediadores laborais
 • TEMA 3. Elaboración dunha guía de recursos para o emprego e a formación
 • TEMA 4. Técnicas de búsca de emprego
 • TEMA 5. Canles de acceso a información
 • TEMA 6. Procesos de selección
Total
 • 26 €