Educación infantil

Os xogos motrices na aula

  • Modalidade: Online
  • Duración: 20 horas
  • Tipo de curso: Educacion infantil
O obxectivo deste curso é favorecer adecuadamente o desarrollo psicomotor dos nenos e nenas nas etapas de Educación infantil e Primaria potenciando todas as posibilidades de acción e expresión.Modalidade
OnlineDuración
20 horas
Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto
• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Unidad 1: A importancia do xogo e os xogos motrices no desarrollo integral dos nenos e nenas.

1. A importancia do xogo na infancia.

2. Desarrollo psicomotor.

3. Etapas do desarrollo psicomotor

Unidad 2: Os xogos motores como eixe metodolóxico na intervención educativa.

1. Etapas do desarrollo psicomotor

2. Elementos dentro do desarrollo psicomotor

Total
40 €