Cursos

Plan de coidados individualizado e documentación básica de traballo nunha institución

  • Modalidade: Online
  • Duración: 30 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria
O obxectivo deste curso é establecer a forma de participación na organización de actividades sociosanitarias nunha institución social, explicando a colaboración co equipo interdisciplonar.Modalidade
Online

Duración
30 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto

• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 53 40 20

1. Plan de coidados individualizados
1.1. Elementos constitutivos
1.2. Profesionais que interveñen

2. O expediente individual do usuario
3. Protocolos de actuación
4. Follas de incidencia: cumplimentación
5. Utilización da documentación sociosanitaria manexada en institucións de persoas dependentes
6. Recopilación e transmisión de información ao equipo de traballo e ao equipo interdisciplinar

Total
50 €