Educación infantil

Prevención de Riscos Laborais e Primeiros Auxilios en Centros de 0 a 3

  • Modalidade: online
  • Duración: 50 horas
  • Tipo de curso: Monográfico de Educación Infantil
Modalidade
online
Duración
50 horas
Modalidade
Curso Online
Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñeráse en contacto co alumno para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para poder acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidon xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza-aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
Para que o alumno/a acade a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición. Ademáis, deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
O diploma poderá recollerse nas instalacións de FESAN , nun prazo máximo dun mes ou enviarse o enderezo indicado polo alumno.

Contacto
contacto co titor (aula virtual):
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 53 40 20

Total
50 €