Cursos

Prevención de riscos laborais. Nivel básico. Online

  • Modalidade: Online
  • Duración: 60 horas
  • Tipo de curso: Especialización

O obxectivo principal deste curso é capacitar ao alumno para o empeño das funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais, que a lei esixe a todas as empresas.

Modalidade
Curso Online

Duración
60 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma

• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto

• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

Tema 1: Fundamentos básicos sobre a seguridade social e a saúde no traballo
Tema 2: Tipos de riscos e medidas preventivas
Tema 3: Técnicas básicas de prevención de riscos laborais para mandos intermedios
Tema 4: Elementos básicos da xestión de prevención de riscos
Tema 5: Primeiros auxilios

Total
60 €