Cursos

Protocolos de actuación na recepción e acollida de residentes

  • Modalidade: Online
  • Duración: 10 horas
  • Tipo de curso: Monográficos sociosanitaria

O obxectivo deste curso é identificar o modelo organizativo tipo e de funcionamento de institucións de atención social dirixidas a colectivos de intervención.

Modalidade
Curso Online

Duración
10 horas

Modalidade

• Curso On Line

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.
A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso.
Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
• Para que o alumno alcance a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están á súa disposición. Ademáis deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a evaluación do curso.
• O diploma poderá recollerse na instalación de FESAN, nun plazo máximo dun mes, ou enviarse á dirección indicada polo alumno.

Contacto

• Contacto co titor
E-mail: tutoriasonline@fesan.org
Teléfono: 981 534020

1. Atención ás persoas dependentes según o grao de dependencia
Dependencia moderada
Dependencia severa
Gran dependencia

2. Principios éticos da intervención social con persoas dependentes
Deontoloxía profesional
Actitudes e valores
Respeto pola confidencialidade e intimidade das persoas dependentes
Delimitación do papel do profesional da atención sociosanitaria

3. Atención integral na intervención
Comunicación ao equipo interdisciplinar das necesidades do usuario

Total
30 €