Cursos

Técnico especialista en recursos humanos

 • Modalidade: On Line
 • Duración: 210 horas
 • Tipo de curso: Especialización
 • Este curso ten como obxectivo principal adquirir os coñecementos e capacidades necesarias para o desenvolvemento das actividades relacionadas co ámbito da dirección e xestión de persoas en entornos organizativos.
Modalidade
 • On line
Duración
 • 210 Horas
Modalidade
 • Curso on line

Parte on line: Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a para facilitarlle a clave de usuario e o contrasinal para acceder á plataforma “Aula Virtual” a través da páxina web de FESAN.

A aula virtual actuará como vía de comunicación entre o alumno e o entorno de formación. O curso disporá dun titor de referencia que se encargará de informar, dinamizar e resolver as dúbidas que lle poidan xurdir ao alumno/a no desenvolvemento do curso. Neste proceso de ensinanza / aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así, o alumno/a, unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que visualice os contidos de cada tema ou unidade así como diferentes recursos que están a súa disposición vinculados á parte on line. Ademais deberá completar as diferentes actividades formativas e superar con éxito a avaliación do curso.
 • O diploma poderá recollerse nas instalación de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse ao enderezo indicado polo alumno.
Contacto
 • Contacto co titor:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

Obxectivos
 • Coa realización da parte teórica deste curso preténdese que o alumno gañe formación e experiencia que fomente o seu desenvolvemento laboral na área de recursos humanos en empresas.
Contidos
 • TEMA 1. Contratación laboral
 • TEMA 2. Apoio administrativo a xestión de recursos humanos
 • TEMA 3. Comunicación efectiva e traballo en equipo
 • TEMA 4. Función do mando intermedio na prevención de riscos laborais
Total
  • 250€
Financiación
   • Posibilidade de pagamento fraccionado en dous prazos
    1. 50% coa formalización da matrícula
    2. 50% antes de finalizar a formación teórica
Descontos
   • Formación bonificable gratuíta para traballadores.