Utiliza este formulario para enviarnos o teu CV.

Se queres asociar o CV a unha oferta de traballo concreta, deberás enviar o CV dende a ligazón que hai na páxina da oferta de traballo.

Datos personales
Posto ao que desexa optar
Transporte
Formación regrada
Formación complementaria
Outra formación complementaria
Experiencia profesional
Experiencia docente
Informática
Idiomas
Disponibilidade xeográfica
O responsable do tratamento é FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN), e tratará os datos coa finalidade de xestionar as solicitudes de información recibidas e en base ao consentimento do usuario para o tratamento dos seus datos. Os datos serán usados internamente e sen realizar cesións a terceiros. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos respecto de os seus datos e solicitar información adicional sobre a política de protección de datos aplicada pola fundación en info@fesan.org ou consultando a Política de Privacidade do sitio web. Os interesados poderán presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.agpd.es no caso de que entendan que se puideron vulnerar os seus dereitos.