BÚSCASE BIÓLOGO/A COS SEGUINTES REQUISITOS:

BÚSCASE PERSOAL COS SEGUINTES REQUISTOS:
– Grao/Licenciatura en Bioloxía
 
Imprescindible estar en posesión de:
– CELGA 4
– CAP ou Máster de profesorado
 
Interesados remitir o seu CV a cprfesan@fesan.org