CE Cultivos Celulares

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Curso especialización
 • 2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)
Descrición
 • A Competencia xeral deste curso de especialización consiste en: Obter, procesar e preservar cultivos celulares e tisulares, para serviren como apoio ao diagnóstico, aos ensaios terapéuticos, á procura de medicamentos, á creación e ao mantemento de bancos celulares, á investigación e a outros campos de interese, mantendo as instalacións e os equipamentos involucrados nos procesos e cumprindo as especificacións de calidade, prevención de riscos e protección ambiental.
Contidos
 • Aplicacións de cultivos celulares
 • Cultivos celulares
 • Laboratorio de cultivos celulares
 • Normas de calidade e regulación aplicables a cultivos celulares
 • Técnicas complementarias en cultivos celulares
 • Formación en centros de traballo

Exercer a súa actividade profesional en Empresas ou laboratorios de sectores nos que cumpra realizar cultivos celulares. O sector do laboratorio biomédico e biotecnolóxico é o que actualmente desenvolve estas técnicas, así como as industrias biofarmacéuticas dedicadas á obtención de produtos biotecnolóxicos, tanto en sectores que teñan como principal actividade a utilización de organismos vivos ou os seus compoñentes, como naquelas outras que, malia non telo como a súa actividade principal, poidan innovar con técnicas de produción biotecnolóxica sobre algúns produtos e procesos.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Experto/a en cultivos celulares
Máis información
 • Real Decreto 93/2019, do 1 de marzo