CM Coidados auxiliares de enfermería (semipresencial e a distancia)

 • Modalidade: Semipresencial e a distancia
 • Duración: 1400 horas
 • Tipo de curso: Ciclo medio
 • 1400 horas (960 horas no centro educativo e 440 horas en centros de traballo)
Obxectivos
 • A competencia xeral consiste en proporcionar coidados auxiliares ao paciente/cliente e actuar sobre as condicións sanitarias do seu entorno, como membro dun equipo de enfermería nos centros sanitarios de atención especializada e de atención primaria, baixo a dependencia do diplomado de enfermaría e, no seu caso, como membro dun equipo de saúde na asistencia derivada da práctica do exercicio liberal, baixo a supervisión correspondente.
Contidos
 • Operacións administrativas e documentación sanitaria.
 • Técnicas básicas de enfermería.
 • Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material.
 • Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente.
 • Técnicas de axuda odontolóxica / estomatolóxica.
 • Relacións no equipo de traballo.
 • Formación e orientación laboral.
 • Formación en centros de traballo.

Este ciclo capacita para:

 • Auxiliar de enfermaría/clínica
 • Auxiliar de balnearios
 • Auxiliar de atención primaria e coidados de enfermería a domicilio
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar xeriátrico
 • Auxiliar pediátrico
 • Auxiliar de esterilización
 • Auxiliar de unidades especiais
 • Auxiliar de saúde mental
 • Persoal de apoio en escolas infantís

 

Máis información